CUỘC CHIẾN TRỘM NHỰA: THỬ THÁCH SỐ 16…

— Yume.vn —

🔥CUỘC CHIẾN TRỘM NHỰA: THỬ THÁCH SỐ 16 🔥
Cùng đưa ra 1 thử thách tích cực vì môi trường nào vào ngày mai 20/06 nhé!
Tham gia ngay vào chuỗi thử thách 30 ngày giảm nhựa-một-lần ở https://cuocchientromnhua.wechoice.vn/
#Cuocchientromnhua #Kenh14#19020challenge #lessplastic


Yume