Cuộc đối thoại giữa bà Nguyễn Bích Quy cùng luật sư Nguyễn Anh Sơn và báo chí

— Yume.vn —

Đối chất giữa bà Quy và báo chí


#Yume