Đăng nhập

Cuộc Đua Kỳ Thú - tập 7 (Full)

Trong tập 7 của The Amazing Race Vietnam – Cuộc đua kỳ thú 2012, bảy đội chơi còn lại sẽ vượt qua những thử thách tiếp theo tại Huế.

Trong tập 7 của The Amazing Race Vietnam – Cuộc đua kỳ thú 2012, bảy đội chơi còn lại sẽ vượt qua những thử thách tiếp theo tại Huế. Một trong hai nhiệm vụ kép tại Huế là các đội chơi phải chiến thắng được các lực sĩ trong trò đô vật trên bùn để giành lấy mật thư cho lộ trình tiếp theo.

Video content...

Cuộc Đua Kỳ Thú - tập 7 (Full)

Cuộc Đua Kỳ Thú - tập 7 (Full)

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận