Cuộc sống là thế đấy!, ngoài cố gắng ra, bạn không còn sự lựa chọn nào khác…. – Yume.vn

— Yume.vn —

Cuộc sống là thế đấy!, ngoài cố gắng ra, bạn không còn sự lựa chọn nào khác.

#aFamilyPhotos #suyngẫm #dxqXin cám ơn bạn đã đọc bài viết này!

Yume