Cuộc sống là thế mà, không ai quan tâm quá trình mà họ chỉ cần biết kết quả thôi!…

— Yume.vn —

Cuộc sống là thế mà, không ai quan tâm quá trình mà họ chỉ cần biết kết quả thôi!

#aFamily #hóng_trên_mạng #Dl
#Yume