Cưới được là mừng rồi, quan trọng gì tiền bạc….

— Yume.vn —

Cưới được là mừng rồi, quan trọng gì tiền bạc. 😚
#Kenh14Quotes


#Yume