Cuối tuần zvui zvẻ :)

Vậy là một tuần nữa lại trôi qua, thờ gian đúnglà như tên bay, nó cứ vùn vụt bay mà không đợi ai hết. Tháng 7 cũng đã sắp hết và hè cũng sắp đi luôn. Mỗt khi hè về và đi, để lại trong mỗi người những kỉ niệm thật khó quên...Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận