Đăng nhập

Cuối tuần zvui zvẻ :)

Vậy là một tuần nữa lại trôi qua, thờ gian đúnglà như tên bay, nó cứ vùn vụt bay mà không đợi ai hết. Tháng 7 cũng đã sắp hết và hè cũng sắp đi luôn. Mỗt khi hè về và đi, để lại trong mỗi người những kỉ niệm thật khó quên.
..Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận