trang Blog

cuong259Tham gia: 12/07/2009
 • NGUOI MAU ANH THU ĐÓNG PHIM SEX????
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  NGUOI MAU ANH THU ĐÓNG PHIM SEX????

  Bô phim sex đuoc quang cao là do dien vien,nguoi mau Anh Thu đóng thuc te chi là su lăp ghép vung ve..Phim dài 45 phút mà toàn xuât hiên nhung cô gái Hàn Quoc có hình dáng,guong mat giong Anh Thu..Gân đây đôi quân bán đia phim sex luu đông o TPHCM không ngot moi đia phim sex vua đuoc phát tán,có nôi dung hăn hoi??Trong sô dien viên tham gia có nu diên viên Anh Thu

  Chúng ta đeu biet toi Anh Thu là 1 nguoi mau nôi tiêng trên sàn dien,dien vien qua các bô phim: "Nhung cô gái chân dài,Tuyêt nhiêt đoi..."Tôi cam thay phân vân:"Chăng le Anh Thu bi quay phim trôm??"

  Truoc đay du luan tung phê phán và lên án cô diên viên xinh đep Yên Vy bi nguoi tình quay trôm voi hàng loat canh ái ân cua 2 nguoi đuoc tung lên mang và phát tán qua đia VCD...Tiep đen là cô ca sy Nguyen Hông Nhung voi hàng chuc buc anh tuoi mát

  Tìm hiêu ro nôi dung phim nói vê nguoi mau Anh Thu thì moi biêt đay chi là su lăp ghép vung ve kéo dài 45 phút,toàn là su xuat hien cua nhung cô gái Hàn Quoc có vóc dáng guong mat giong Anh Thu..Có the thây đay là su lua đao,loi dung tên tuoi hình anh cua nhung nghe sy noi tieng trong nuoc

  Trên doan duong Hùng Vuong,ngay nga bay lý Thái Tô-Nguyen Van Cu có rât nhieu nguoi bán bang dia sex voi nhung hình anh tieu đê thât 100%,nào l2 ca sy My Tâm,Hô Quynh Huong,diên vien Hà Kieu Anh...có đu..Giá tu 20-30 ngàn đông,ho bao đam chat luong chính gôc...Nhung thuc te thi chi là hình anh ngoài bìa,còn noi dung thì hoàn toàn gia tao

  (TRÍCH TU 1 BÀI BÁO)

  NGUOI MAU ANH THU ĐÓNG PHIM SEX????