trang Blog

[¹²³.GÐ.ÑM].MøØñTham gia: 04/10/2008
 • ¬)ôî Kh¡ Mµñ...................!!!
  Giải Trí
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  ¬)ôî Kh¡ Mµñ...................!!!

  Đôi lúc..................mún đi đến 1 mơi thật xa.............mún bỏ lại tất cả sau lưng..........
  Đôi lúc................. mún sống chi riêng mình.............hok bận tâm đến bất kí ai............
  Đôi lúc.................mún khóc cho thật to, thật lớn................để mọi ng đìu bit la mình đang đau..............
  Đôi lúc.................mún hét lên thật to là mình iu ng đó bit bao nhiu..................
  Nhưng tất cả chỉ là đôi lúc mà thôi............
  Ngày nào nó cũng phải đeo cái mặt nạ jả dối ..............ngày nào trên mặt nó cũng phải nở 1 nụ cười.................lạ thật ...................cười nhưng sao trong lòng lại đau.......................kon ng ta khi dzui thì mọi bùn đau sẽ tan bín.......................còn nó.................sao nó cười mà nó vẫn cứ đau...............
  Hay là buông xui tất cả................
  Hay là đi đến 1 nơi nào đó thật xa..........
  Hay là thử 1 lần khóc cho thật nhìu...........
  Hay là thử 1 lần nói rằng mình iu ng đó biết chừng nao`..............
  Không
  Không thể đc
  Nếu buông xuôi ............. dzậy còn những việc đang chờ nó phải làm thì sao ?
  Nếu đi đến 1 nơi nào đó......... thật xa .............. ddzậy còn pa mẹ nó........họ sẽ như thế nào nếu nó bỏ đi đây ?
  Nếu như nó khóc................ khóc thật nhìu............ dzậy thì những ng` iu thug nó sẽ bùn như thế nào đây ?
  Nếu như nó nói là nó iu ng đó bít chừng nào .................dzậy thì ng đó có chịu đi với ja đình hok........... hay là ng đó sẽ ở lại dzới nó..............vì nó mà ng đó bỏ mặt ja đình của mình sao ?
  Hok thể..................
  Nó hok thể làm như dzậy
  Làm như dzậy thì chỉ càng làm nó đau thêm
  Làm như dzậy thì nó sẽ trở thành đồ ích kỉ
  Làm như dzậy thì mọi ng sẽ xa lánh nó
  Nó phải làm sao đây ???????????????????