Cúp điện giữa đường mọi người à. Tính ra vẫn còn may khi không cúp điện ở khúc chốc ngược đầu xuống đấ…

— Yume.vn —

Cúp điện giữa đường mọi người à. Tính ra vẫn còn may khi không cúp điện ở khúc chốc ngược đầu xuống đất 🙂
#hongbieb24gioYume