Đăng nhập

Cuppycake (bài hát dễ thương lắm nè ^^)

Bài Cuppycake được trình bày bởi cô bé 3 tuổi Amy Castle

Lời bài hát:

You're my Honeybunch, Sugarplum
Pumpy-umpy-umpkin, You're my Sweetie Pie
You're my Cuppycake, Gumdrop
Snoogums-Boogums, You're the Apple of my Eye
And I love you so and I want you to know
That I'll always be right here
And I love to sing sweet songs to you
Because you are so dear.

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận