Đăng nhập

Cứu với, mất bài suốt mọi người ơi

Chẳng hiểu sao bài mình mất suốt. Rõ ràng là không có vi phạm gì mà. Đầu tiên đưa bài lên rõ ràng mọi người đọc và góp ý. Và hệ thống vẫn báo là có góp ý mới. Nhưng một lúc sau là mất bài.

Giờ tin nhắn vẫn còn nhưng bấm vào thì ra thế này mới buồn chứ

Ai biết có cách nào để đảm bảo bài viết thì chỉ cho mình với. Muốn chia sẻ thông tin với mọi người mà khó khăn quá

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận