Đ’ gì dao cạo râu bên Hàn Quốc bán đắt thật : Công Phượng said… – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Đ’ gì dao cạo râu bên Hàn Quốc bán đắt thật : Công Phượng said 🤣
[Ảnh : Nguyen Cong Phượng/Kim Jeung Ho]#hong #hanquoc #nguyencongphuong


Yume.vn Xin cám ơn các bạn đã xem!

Yume