Đăng nhập

D:\picture's Huong\Diemtua\Picture 2.jpg

Không hiểu sao dạo này mình có nhiều đam mê lắm kì quái  lắm. Mình thích học tiếng Trung và Y học. Nhưng có lẽ thật là khó để thực hiện được điều đó vì mình không thể thu xếp được thời gian và kinh phí. Nhưng cuộc sống này không đơn giản chỉ là sự vật và con người thôi...mà còn có nhiều thứ quan trọng hơn như tình yêu, sự thù hận và cả sự tranh đua chà đạp lên nhau của những con người. Nói theo Đạo Đức Phật thì:  "càng học, càng đi xa đạo. Vì xa đạo, nên con người quên mất đi vị thế của mình trong cõi quần sinh, đánh mất đi phần nào chân tính thuần hậu vốn đã có sẵn phần thiên tính của mình". Vì thế nên mình vẫn phải sống có sự quyết đoán cho bản thân, giữ Thân, giữ Tâm và giữ Ý. Vì : Thân mà bất động thì Tinh hóa, Tâm mà bất động thì Khí hóa, Ý mà bất động thì Thần hóa

. Nếu cố gắng chắc chắn mình sẽ làm được những điều mà mình thích. Và không bao giờ làm theo sự chỉ lệnh của người khác! Hì hì, hơi bị chảnh, nhưng mình cũng phải tự tin lên chứ!

 

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận