Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, bạn còn nhớ chứ?…

— Yume.vn —

Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, bạn còn nhớ chứ? 😍
#Kenh14Quotes


#Yume