Đà Nẵng từng có 1 vị lãnh đạo như thế……

— Yume.vn —

Đà Nẵng từng có 1 vị lãnh đạo như thế…

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi

#Yume