Đăng nhập

Đá và kem

Quan hệ giữa đá và kem là thế nào nhỉ?Nhiều người họ yêu nhau, người con trai thì được làm "Đá" người con gái thì được làm "Kem". Thật ý nghĩa. Nhiều khi mình cũng thấy là mình tồ quá. Thế mới là heongo phải không?

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận