Đặc sản khu Chợ Lớn và các quận phía Tây Sài Gòn, cứ mỗi lần Tết đến là một mét vuông có bốn chục sò… – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Đặc sản khu Chợ Lớn và các quận phía Tây Sài Gòn, cứ mỗi lần Tết đến là một mét vuông có bốn chục sòng.

Startup kiếm tiền ngày Tết ở các quận này: Cầm tiền đứng chờ mấy con bạc bán xe, bán điện thoại, rất rẻ ))Chúng tôi Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi!

Yume