ĐẠI CHIẾN CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU!!!…

— Yume.vn —

ĐẠI CHIẾN CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU!!!

#HereWeGo #ThanhAnDaiChien #Kenh14 #GrabFood #OPPO #VietjetAir #MSIG


Trong hình ảnh có thể có: đám mây và bầu trời

#Yume