Đăng nhập

Dải IP mới để vào Facebook với file hosts

Facebook Việt cập nhật giải IP mới để bạn có thể truy cập Facebook nhanh với việc sử dụng file hosts

Facebook Việt cập nhật giải IP mới để bạn có thể truy cập Facebook nhanh với việc sử dụng file host. Các bạn chỉnh lại file host theo hướng dẫn dưới đây và chèn dải IP sau:

60.254.175.73 facebook.com 60.254.175.73 www.facebook.com 60.254.175.73 www.logins.facebook.com 60.254.175.73 logins.facebook.com 153.16.15.71 apps.facebook.com 153.16.15.71 vupload.facebook.com 153.16.15.71 upload.facebook.com 60.254.175.73 www.connect.facebook.com 60.254.175.73 graph.facebook.com 60.254.175.73 static.ak.connect.facebook.com 60.254.175.73 developers.facebook.com 60.254.175.73 error.facebook.com

Hoặc:

153.16.15.71 www.facebook.com

153.16.15.71 register.facebook.com

153.16.15.71 www.logins.facebook.com

153.16.15.71 facebook.com

153.16.15.71 blog.facebook.com

153.16.15.71 logins.facebook.com

153.16.15.71 login.facebook.com

153.16.15.71 apps.facebook.com

153.16.15.71 upload.facebook.com

153.16.15.71 graph.facebook.com

153.16.15.71 photos-a.ak.fbcdn.net

153.16.15.71 photos-b.ak.fbcdn.net

153.16.15.71 photos-c.ak.fbcdn.net

153.16.15.71 photos-d.ak.fbcdn.net

153.16.15.71 photos-e.ak.fbcdn.net

153.16.15.71 photos-f.ak.fbcdn.net

153.16.15.71 photos-g.ak.fbcdn.net

153.16.15.71 photos-h.ak.fbcdn.net

153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com

153.16.15.71 static.ak.fbcdn.net

153.16.15.71 b.static.ak.fbcdn.net

153.16.15.71 error.facebook.com

153.16.15.71 developers.facebook.com

153.16.15.71 pixel.facebook.com

153.16.15.71 api.facebook.com

153.16.15.71 chanel.facebook.com

153.16.15.71 0.50.chanel.facebook.com

153.16.15.71 external.ak.fbcdn.net

153.16.15.71 profile.ak.fbcdn.net

153.16.15.71 creative.ak.fbcdn.net

153.16.15.71 sphotos.ak.fbcdn.net

Hoặc:

96.17.180.162 www.facebook.com 96.17.180.162 www.login.facebook.com 96.17.180.162 facebook.com 153.16.15.71 apps.facebook.com 153.16.15.71 login.facebook.com 96.17.180.162 upload.facebook.com 96.17.180.162 graph.facebook.com 96.17.180.162 register.facebook.com 96.17.180.162 vi-vn.connect.facebook.com 96.17.180.162 vi-vn.facebook.com 96.17.180.162 static.ak.connect.facebook.com 96.17.180.162 developers.facebook.com 96.17.180.162 error.facebook.com 96.17.180.162 channel.facebook.com 96.17.180.162 upload.facebook.com 96.17.180.162 register.facebook.com 96.17.180.162 bigzipfiles.facebook.com 96.17.180.162 pixel.facebook.com 96.17.180.162 upload.facebook.com 96.17.180.162 register.facebook.com 96.17.180.162 bigzipfiles.facebook.com 96.17.180.162 pixel.facebook.com

Hoặc:

125.252.224.88 facebook.com 125.252.224.88 www.facebook.com 69.63.181.12 apps.facebook.com 69.63.187.16 facebook.com 69.63.181.22 login.facebook.com 69.63.186.12 apps.facebook.com 69.63.187.16 www.facebook.com 69.63.181.22 www.login.facebook.com 153.16.15.71 www.facebook.com 153.16.15.71 www.logins.facebook.com 153.16.15.71 facebook.com 153.16.15.71 logins.facebook.com 153.16.15.71 apps.facebook.com 153.16.15.71 upload.facebook.com 153.16.15.71 www.connect.facebook.com 153.16.15.71 graph.facebook.com 153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com 153.16.15.71 developers.facebook.com 153.16.15.71 error.facebook.com

Hoặc:

125.252.224.88 www.facebook.com 125.252.224.88 login.facebook.com 125.252.224.88 logins.facebook.com 66.220.149.11 facebook.com 69.63.181.12 apps.facebook.com 66.220.158.43 apps.facebook.com 69.63.189.16 apps.facebook.com 153.16.15.71 www.facebook.com 153.16.15.71 www.logins.facebook.com 153.16.15.71 facebook.com 153.16.15.71 login.facebook.com 153.16.15.71 apps.facebook.com 153.16.15.71 upload.facebook.com 153.16.15.71 www.connect.facebook.com 153.16.15.71 graph.facebook.com 153.16.15.71 static.ak.connect.facebook.com 153.16.15.71 developers.facebook.com 153.16.15.71 error.facebook.com HOẶC 69.171.224.42 http://www.facebook.com 69.171.224.42 facebook.com 69.171.224.42 login.facebook.com 69.171.224.42 static.ak.connect.facebook.com 69.171.224.42 vupload.facebook.com 69.171.224.42 apps.facebook.com 69.171.224.42 graph.facebook.com 69.171.224.42 developers.facebook.com 69.171.224.42 upload.facebook.com

Bạn cũng có thể vào Facebook bằng  HotspotShield. Cách này sẽ đảm bảo bạn up được ảnh lên Facebook bình thường. Hoặc đơn giản hơn nữa là qua link này http://www.lisp4.facebook.com kết hợp sử dụng DNS của Google.

Lưu ý: Sử dụng trình duyệt Firefox để không bị lỗi hình ảnh ở trang chủ Facebook.

 

 

Dải IP mới để vào Facebook với file hosts

Dải IP mới để vào Facebook với file hosts

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận