trang Blog

CLB Guitar RomanceTham gia: 15/04/2010
 • Nhạc lý cơ bản- Bài 16: Gam- Giọng
  Giải Trí
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Nhạc lý cơ bản- Bài 16: Gam- Giọng

  Bài 16
  GAM - GIỌNG
  Gam là hệ thống gồm 7 bậc âm tự nhiên được sắp xếp liền bậc trong một quãng 8 (từ chủ âm đến chủ âm)
  I – II – III – IV – V – VI – VII – (I )

  I.GAM TRƯỞNG - GIỌNG TRƯỞNG
  1.Gam trưởng:
  Gam trưởng là hệ thống gồm 7 bậc âm tự nhiên được sắp xếp liền bậc, hình thành dựa trên công thức cung và nửa cung như sau:
  Ví dụ gam Đô trưởng:
  Âm ổn định nhất trong gam gọi là âm chủ (bậc I)
  Trong gam Đô trưởng, âm chủ là Đô
  2.Giọng trưởng:
  Các bậc âm trong gam trưởng dùng để xây dựng giai điệu một bài hát, một bản nhạc thì được gọi là giọng trưởng kèm theo tên âm chủ.

  Ví dụ bài Thật là hay của Hoàng Lân, được xây dựng trên công thức gam trưởng, gồm các âm: Đô, Rê, Mi, Pha, Son, La, Si.

  II.GAM THỨ - GIỌNG THỨ:
  1.Gam thứ:
  Là hệ thống gồm 7 bậc âm được sắp xếp liền bậc, hình thành trên công thức cung và nửa cung như sau:
  Ví dụ: Gam La thứ:

  Đoạn bài hát sau được viết ở gam La thứ:


  Trong trường hợp này, sử dụng từ Gam hay Giọng đều được!