trang Blog

nhipdieumamnonTham gia: 06/09/2004
 • Giáo án mầm non tháng 2 chủ đề thực vật
  Nhịp Sống Trẻ
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Giáo án mầm non tháng 2 chủ đề thực vật

  - GIÁO ÁN 5 TUỔI CHỦ ĐỀ MỘT SỐ THỰC VÂT QUANH BÉ

  (MỘT SỐ CÂY LƯƠNG THỰC)

  FILE WORD DÀI 486 TRANG ĐÃ CHUYỂN MÃ : download

  - GIÁO ÁN 5 TUỔI CHỦ ĐỀ THỰC VẬT

  (MỘT SỐ LOÀI HOA)

  FILE WORD DÀI 517 TRANG ĐÃ CHUYỂN MÃ: download

  - GIÁO ÁN LỚP 4 TUỔI THẾ GIỚI THỰC VẬT (13/2 - 10/3/2012)

  (CÂY XANH)

  FILE WORD DÀI 20 TRANG ĐÃ CHUYỂN MÃ: download

  - GIÁO ÁN LỚP 3 TUỔI THẾ GIỚI THỰC VẬT (4 TUẦN)

  FILE WORD DOCX DÀI 14 TRANG ĐÃ CHUYỂN MÃ: download

  - GIÁO ÁN LỚP 4 TUỔI TUẦN 23 - THẾ GIỚI THỰC VẬT - EM YÊU CÂY XANH

  FILE WORD DOCX DÀI 20 TRANG ĐÃ CHUYỂN MÃ: DOWNLOAD

  Giáo án mầm non tháng 2 chủ đề thực vật