Dàn nam thần Đặng Luân, Vương Nhất Bác, Lý Dịch Phong, Trần Phi Vũ, Lý Hiện, Chu Nhất Long, Lưu Hạo …

— Yume.vn —

Dàn nam thần Đặng Luân, Vương Nhất Bác, Lý Dịch Phong, Trần Phi Vũ, Lý Hiện, Chu Nhất Long, Lưu Hạo Nhiên, Trần Vĩ Đình, Thái Từ Khôn, Tỉnh Bách Nhiên và nhóm R1SE ở lễ kỉ niệm 10 năm của tạp chí GQ.

Mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười, biết chọn anh nào đây?

#aFamily #hóng_trên_mạng #Ah#Yume