Đàn Ông Phải Thế Mùa 3 | Tập 14 | Phần 3: Ghép Hình(07/10/2017)

— Yume.vn —

Bạn đang xem video Đàn Ông Phải Thế Mùa 3 | Tập 14 | Phần 3: Ghép Hình(07/10/2017):

Đàn Ông Phải Thế Mùa 3 | Tập 14 | Phần 3: Ghép Hình(07/10/2017)

ở phần này sẽ là sự thử thách của đội #Ngọc_Trai khi #Đàm_Phương_Linh thương lượng thành công trong thử thách Ghép Hình Một thử thách khá ấn tượng. Khách mời lần này đều có chung quyết tâm và sự vui nhộn

Nhấn subcribe để xem tiếp các video tuyệt vời khác:

✥ Subscribe:
✥ Website:
✥ Facebook :

Hình minh họa: Đàn Ông Phải Thế Mùa 3 | Tập 14 | Phần 3: Ghép Hình(07/10/2017)

Thời lượng: 7:16

Chúng tôi Xin cảm ơn các bạn đã xem!

Yume