Đàn Ông Phải Thế Mùa 3 | Tập 15 | Phần 4: Chuyển Bóng Bằng Muỗng (14/10/2017)

Yume.vn chào đọc giả !

Đọc giả đang theo dõi video Đàn Ông Phải Thế Mùa 3 | Tập 15 | Phần 4: Chuyển Bóng Bằng Muỗng (14/10/2017):

Đàn Ông Phải Thế Mùa 3 | Tập 15 | Phần 4: Chuyển Bóng Bằng Muỗng (14/10/2017)

ở phần này sẽ là sự thử thách của đội #Kim_Hải khi #Emma thương lượng thành công trong thử thách Chuyển Bóng Bằng Muỗng Một thử thách rất ấn tượng. Khách mời lần này đều có chung quyết tâm và sự vui nhộn

Nhấn subcribe để xem tiếp các video tuyệt vời khác:

✥ Subscribe:
✥ Website:
✥ Facebook :

Hình minh họa: Đàn Ông Phải Thế Mùa 3 | Tập 15 | Phần 4: Chuyển Bóng Bằng Muỗng (14/10/2017)

Thời lượng: 13:34

Cám ơn các bạn đã theo dõi bài viết này!

Yume