Đàn Ông Phải Thế Mùa 3 | Tập 6 | Phần 6: Xỏ Kẹo Và Chuyển Xốp Bằng Đầu(12/08/2017)

Yume.vn chào quý đọc giả !

Bạn đang theo dõi video Đàn Ông Phải Thế Mùa 3 | Tập 6 | Phần 6: Xỏ Kẹo Và Chuyển Xốp Bằng Đầu(12/08/2017):

Đàn Ông Phải Thế Mùa 3 | Tập 6 | Phần 6: Xỏ Kẹo Và Chuyển Xốp Bằng Đầu(12/08/2017)

ở phần này sẽ là sự thử thách của đội #Mỹ_Ngọc khi bạn đồng hành thương lượng thành công trong thử thách Xỏ Kẹo. Một thử thách rất ấn tượng. Có giúp đội #Nguyễn_Huy băng qua vào chung kết không? Khách mời lần này đều có chung quyết tâm và sự vui nhộn

Nhấn subcribe để xem tiếp các video tuyệt vời khác:

✥ Subscribe:
✥ Website:
✥ Facebook :

Hình minh họa: Đàn Ông Phải Thế Mùa 3 | Tập 6 | Phần 6: Xỏ Kẹo Và Chuyển  Xốp Bằng Đầu(12/08/2017)

Thời lượng: 11:29

Cám ơn mọi người đã ủng hộ chúng tôi!

Yume