Đàn ông tuy thích người đẹp, nhưng không chắc sẽ lấy người đẹp… Sau cùng, người mà đàn ông muốn l… – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Đàn ông tuy thích người đẹp, nhưng không chắc sẽ lấy người đẹp… Sau cùng, người mà đàn ông muốn lấy là người phụ nữ thích hợp để làm vợ.

Phụ nữ tuy thích tiền, nhưng chẳng phải lúc nào cũng chọn lấy người giàu có nhất… Sau cùng, người mà họ lấy sẽ là người đối xử tốt nhất với họ.

Bởi thế, con người ta, cái đích hôn nhân chẳng phải là giàu và đẹp mà là trách nhiệm và nhân phẩm.

Cho nên, người phụ nữ có tấm lòng lương thiện là đẹp nhất; người đàn ông có tính trách nhiệm là người giàu có nhất.
Nguồn: Huyen Socola.

#aFamilyPhotos #HnChúng tôi Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ chúng tôi!