Đăng nhập

Đàn ông và tình bằng hữu

Dù người đó sinh trưởng trong một danh gia vọng tộc hay một gia đình bần cố nông, theo thời gian họ đều có bằng hữu. Nam nhi đầu đội trời chân đạp đất mà không bằng hữu, họ chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

“Bằng hữu”từ Hán được từ điển nôm na dịch ra nghĩa là “Bạn bè”, là một khái niệm quan trọng bậc nhất trong cuộc đời của một đấng nam nhi, từ xưa đến nay. Dù người đó sinh trưởng trong một danh gia vọng tộc hay một gia đình bần cố nông, theo thời gian họ đều có bằng hữu. Nam nhi đầu đội trời chân đạp đất mà không bằng hữu, họ chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Anh hùng từ xưa đến nay không ai đơn độc. Bá Nha – Tử Kỳ thời Chiến Quốc là một minh chứng cho tình bằng hữu tri âm tri kỷ.

Tính chất bằng hữu đôi khi là việc sống còn với đàn ông, họ có thể tạm quên gia đình, nhưng không thể bỏ bạn. Từ thuở ấu thơ ai cũng có những bằng hữu thân thiết, đá bóng, bơi ao, thả diều, bắt châu chấu, đi đâu cũng phải có đôi có cặp. Thuở ấu thơ ấy, luật bất thành văn, bạn thân chỉ có hai người, thành ba người có nghĩa là bớt thân, đã ba là sinh ra yêu ghét, con người vốn là một vũ trụ nhỏ nhưng không hoàn hảo. Hàng tỷ vũ trụ nhỏ đó không ai giống ai mảy may.

 

 

Rồi khi trưởng thành, tự dưng cách xa, không phải về khoảng cách địa lý mà vì hoàn cảnh sống, lý tưởng sống mỗi người khác nhau. Thậm chí hy sinh tình bằng hữu để đạt được mục đích của mình. Tình thân như Tào Tháo và Tưởng Cán thuở hàn vi, lúc cần Tào Tháo vẫn dùng Cán làm vật tế cờ chỉ để thực hiện mưu mô của mình và lấy quân bài vì đại cuộc ra để che giấu hành vi giết bạn của mình.

Giờ đây, hoàn cảnh sống thay đổi, vật chất đang dần thắng thế ý thức, xã hội đầy cạnh tranh, thì ý nghĩa của bằng hữu đã thay đổi theo vì những lo toan cơm áo gạo tiền chi phối, chỉ có nhiều hay ít mà thôi.

Có người khi có chức vị rồi, quên cả đồng hương, quên luôn đồng môn, tên còn không thèm nhớ (Hoặc cố tình quên). Họ có biết đâu mọi thứ chỉ là phù du. Cuối đời nhiều người cô đơn trong cái danh một thời.

Ở trại dưỡng lão kia có những người trước chưa từng biết nhau, gặp nhau lúc xế bóng lại quý mến nhau, chia ngọt xẻ bùi dù mỗi người có những hoàn cảnh chẳng hề giống nhau, có một số người sống ở đây có thể không phải do họ nghèo về vật chất, cái họ thiếu là tình thân và tình thương thôi.

“Huynh đệ, bằng hữu như thủ túc, thê tử như y phục”, nói như vậy không có nghĩa là vợ con có thể thay như quần áo được, đôi khi còn diễn ra theo chiều ngược lại. Vậy mới biết bằng hữu quan trọng thế nào với đàn ông. Khi đã là bằng hữu thì chỉ cần sự quan tâm, đồng cảm nhỏ nhoi cho nhau đã đủ ấm lòng. Để cái lạnh lẽo của vật chất lùi xa. Để con người luôn vững tâm mình đang sống giữa tình thương bao la của tình bằng hữu cho tới lúc gần đất xa trời.

                                      

 

Đàn ông và tình bằng hữu

Đàn ông và tình bằng hữu

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận