“Đang ế mà ai cũng nghĩ có bồ”. :)…

— Yume.vn —

“Đang ế mà ai cũng nghĩ có bồ”.

#Kenh14Photos
#Yume