Đặng Hữu Nam thắp nên cầu nguyện ủng hộ tên phản động Nguyễn Năng Tĩnh vừa mới bị bắt…. – Yume.vn

— Yume.vn —

Đặng Hữu Nam thắp nên cầu nguyện ủng hộ tên phản động Nguyễn Năng Tĩnh vừa mới bị bắt.

Cứ mỗi lần một kẻ phản động bị bắt, linh mục Đặng Hữu Nam (như thói quen) lại “lên đèn” cầu nguyện, có lẽ hắn muốn để ai cũng biết được hắn có đồng bọn. hoặc lại có cổ phần với công ty bán nến?

Xin cảm ơn quý đọc giả đã theo dõi bài viết này!

Yume