trang Blog

khigheTham gia: 29/09/2010
 • Hướng dẫn cách cài IDM vĩnh viễn không sợ Update
  Công Nghệ Thông Tin
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Hướng dẫn cách cài IDM vĩnh viễn không sợ Update

  Bước 1 : Gb IDM cũ ròi khi đng li máy ( nh phi restart)
  Bước 2 : Mở file hosts theo đường dẫn C:WINDOWSsystem32driversetc bằng một chương trình soạn thảo nào đó như Notepad.

  Sau đó thêm vào file này 3 dòng sau rồi lưu lại.

  Trích dẫn


  207.44.199.159 registeridm.com
  207.44.199.16 registeridm.com
  127.0.0.1 www.internetdownloadmanager.com

  Sau khi copy sẽ là:

  Trích dẫn


  # Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
  #
  # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
  #
  # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
  # entry should be kept on an individual line. The IP address should
  # be placed in the first column followed by the corresponding host name.
  # The IP address and the host name should be separated by at least one
  # space.
  #
  # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
  # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
  #
  # For example:
  #
  #      102.54.94.97     rhino.acme.com          # source server
  #       38.25.63.10     x.acme.com              # x client host

  127.0.0.1       localhost
  127.0.0.1 www.internetdownloadmanager.com

  207.44.199.159 registeridm.com
  207.44.199.16 registeridm.com  Bước 3: Tải bản IDM mới nhất
  và cái đặt, sử dụng key bất kỳ để kích hoạt .

  Trích dẫn


  FName=Chuyen Tinh
  LName=Buon
  Email=mr.chuyentinhbuon@gmail.com
  Serial=7G7QY-NZWKQ-23KRA-RAMQ4  Sau đó nó sẽ active key này và nó báo là sẽ Reboot máy lại.
  Cứ nên Reboot máy lại.
  Sau khi Reboot máy xong nó sẽ báo là check key thành công.

  Nếu những ai bị báo là key này đã hết hạn 15 ngày thì vào C:WINDOWSsystem32driversetc mở file hosts add thêm dòng :

  Trích dẫn

  127.0.0.1 www.internetdownloadmanager.com
  Sau đó Copy Paster key trên vào IDM.
  Thế là IDM nó tắt và mở lại là đã đăng kí

  Giải thích lý do tại sao phải add 2 dòng registeridm.com vào file Hosts:
  registeridm.com là chỗ check key IDM ta dùng file host này để giả mạo trang check key của nó nên khi active key kia xong rồi là ta có thể xài IDM vĩnh viễn , có thể update bình thường mà ko cần đợi cập nhật Part.

  Chúc các bạn crack thành công nha!

  Hướng dẫn cách cài IDM vĩnh viễn không sợ Update