Dành cho ai hay hỏi, “cà khịa” là gì?…

— Yume.vn —

Dành cho ai hay hỏi, “cà khịa” là gì? 😅
#Kenh14Quotes


#Yume