Đánh nhau ngày cúng cô hồn chỉ để dành đồ cúng

#pstarttag#Người dân tranh dành nhau đồ cúng như bánh kẹo, trái cây, tiền,… dẫn đến xô xác và đánh nhau.