DẤU HIỆU HÈ ĐÃ VỀ… – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

DẤU HIỆU HÈ ĐÃ VỀ

tè te te té tè té tè te – tè te te té tè té tè te.

Đấy là tiếng nhạc phim chứ không phải tiếng ve đâu mọi ngươi

#hong_doisong #muahe #taydukyYume.vn Cảm ơn mọi người đã xem!

Yume