Đâu là nơi nóng nhất Trái đất?… – Yume.vn

— Yume.vn —

Đâu là nơi nóng nhất Trái đất?
Là Thung lũng chết ở Cali phọt?
KHÔNG
hoặc sa mạc Sahara?
KHÔNG
Đó là Hà Nội – Thủ đô nước Cộng Hoà XHCN Việt Nam…
…Vì ở nơi đó có tận 2 mặt trời!Yume.vn Cảm ơn bạn đã ủng hộ chúng tôi!

Yume