Đâu mới là thất bại lớn nhất của một người đàn ông?… – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Đâu mới là thất bại lớn nhất của một người đàn ông?

 

1. Ngày ngày, đọc báo, xem mạng, người ta cứ rỉ rỉ rót vào tâm trí tôi: Thành công lớn nhất của một người đàn ông phải là mua được nhà lầu xe hơi, làm giám đốc quản lý của công ty nọ, lương mỗi tháng kiếm được mấy nghìn USD… Nhưng với tôi, thành công lớn nhất của một người đàn ông là giữ được bên…


Chúng tôi Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!