Đây là con gái em các mẹ ạ .. bình thường nó quấn bố lắm . Nay bố yêu em bé tý mà nó thái độ lồi lõm…

— Yume.vn —

Đây là con gái em các mẹ ạ .. bình thường nó quấn bố lắm . Nay bố yêu em bé tý mà nó thái độ lồi lõm luôn đây này 🤣

Yêu thương nhau lắm cũng có lúc giận hờn nhau à hahaaaaa 🤣

Bố đang bế em , bứt dứt nên giật tóc em 1 cái bị bố mắng có một câu mà mặt nó như thế này đây. Xị như cái bơm 😆

Thế mà lúc bố bảo bế cái là lại tươi như chưa có gì 😌

Có con gái yêu lắm các mẹ ạ. Mặc dù có bố nó là nó coi em không tồn ở luôn . Không cần mẹ chỉ cần bố thôi 😌

Nguồn: Ngọc Khánh Nguyễn

#aFamily #hóng_trên_mạng #chacon #Hvt

#Yume