Đây là “dân chủ”, “bình đẳng” của Tây lông à. Thế Tuy nhiên suốt ngày ra rả giảng đạo đức, nhân quyền, t… – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Đây là “dân chủ”, “bình đẳng” của Tây lông à. Thế Tuy nhiên suốt ngày ra rả giảng đạo đức, nhân quyền, tố cáo nước khác đây.Yume.vn Cảm ơn mọi người đã theo dõi bài viết này!

Yume