Đây là thành quả sau khi miệt mài tập bơi trong mấy tháng hè của thằng cu con nh…

— Yume.vn —

Đây là thành quả sau khi miệt mài tập bơi trong mấy tháng hè của thằng cu con nhà em. Bơi thì không biết có khá không Tuy nhiên giờ nó đang đòi nghỉ học vì không dám gặp mặt bạn bè… 🤣
Nguồn: Weibo Việt Nam
#Yume