Để 1.000 chiếc đèn năng lượng mặt trời đến tay các em nhỏ không không khó khăn ở vùng núi cao Tri Lễ là cả một c… – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Để 1.000 chiếc đèn năng lượng mặt trời đến tay các em nhỏ không không khó khăn ở vùng núi cao Tri Lễ là cả một chặng đường siêu gian nan, dẫu vậy trong suốt các ngày qua chúng tôi – các người thực hiện dự án "Mặt trời mơ ước" chưa bao giờ thôi cố gắng, Không chỉ nhằm cải thiện chất lượng ánh sáng cho các em nhỏ, mà đó còn là hành trình trao đi các niềm tin. #WeChoice #WeChoiceAwards2018 #WCA2018 #WeDo #nganmattroimouoc #kientaotuonglai #lophocTriLe


Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi bài viết này!

Yume