Để lại một dấu nếu bạn đang buồn…. – Yume.vn

— Yume.vn —

Để lại một dấu nếu bạn đang buồn.

Để lại một tâm sự nếu bạn đang cần người chia sẻ…

#Kenh14QuotesYume.vn Xin chân thành cảm ơn bạn đã đọc bài viết này!

Yume