Đăng nhập

Để suy ngẫm...

Thứ Hai, 30/8/2010 3:1 AM
Song Sinh
Tính kiên nhẫn của Song Sinh sẽ được thử thách trong ngày hôm nay và khi bạn đánh mất sự bình tĩnh của mình thì bạn sẽ vuột mất một vài thứ quí giá khác.

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận
nu_xynk_97
xyk
Thích ⋅ Trả lời ⋅ 6 Năm trước