ĐỀ XUẤT HAI phương pháp NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ KÉO DÀI 7 NGÀY…

— Yume.vn —

ĐỀ XUẤT HAI phương pháp NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ KÉO DÀI 7 NGÀY

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang xây dựng tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về lịch nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội.

Theo đó, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đưa ra hai phương pháp nghỉ Tết Âm lịch. Cả hai phương pháp đều nghỉ 7 ngày gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định và 2 ngày nghỉ bù, Tuy nhiên khác thời gian nghỉ trước Tết và sau Tết.

phương pháp 1 là nghỉ Tết bắt đầu từ 2 ngày cuối năm Kỷ Hợi và 3 ngày đầu năm Canh Tý. Theo phương pháp này, công chức, viên chức nghỉ 5 ngày Tết Âm lịch và 2 ngày nghỉ bù (do ngày mùng Một và mùng Hai Tết trùng vào ngày thứ Bảy và ngày Chủ Nhật là ngày nghỉ hằng tuần nên công chức, viên chức được nghỉ bù vào ngày mùng Bốn và mùng Năm Tết).

Theo phương pháp 1, công chức, viên chức nghỉ Tết Âm lịch từ thứ Năm, ngày 23/1/2020 đến hết thứ Tư, ngày 29/1/2020 (tức là từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý).

phương pháp 2 là nghỉ Tết bắt đầu từ 1 ngày cuối năm Kỷ Hợi và 4 ngày đầu năm Canh Tý. Công chức, viên chức nghỉ 5 ngày Tết Âm lịch và 2 ngày nghỉ bù (do ngày mùng Một và mùng Hai Tết trùng vào ngày thứ Bảy và ngày Chủ Nhật là ngày nghỉ hằng tuần nên công chức, viên chức được nghỉ bù vào ngày mùng Năm và mùng Sáu Tết).

Theo phương pháp 2, công chức, viên chức nghỉ Tết Âm lịch từ thứ Sáu, ngày 24/1/2020 đến hết ngày thứ Năm, ngày 30/1/2020 (từ là từ ngày 30 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng năm Canh Tý).

Lãnh đạo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết cả hai phương pháp trên đều có tổng số ngày nghỉ (thứ Bảy, Chủ Nhật) là bảy ngày. Nhưng, trong hai phương pháp trên Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đề xuất chọn phương pháp 1. Với phương pháp 1, nghỉ trước Tết 2 ngày sẽ tạo điều kiện tốt cho việc di chuyển và sắm sửa ngày Tết.

Đối với các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ cố định hai ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật hằng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho thích hợp.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ lấy ý kiến về lịch nghỉ Tết đến hết ngày 30/8.

Nguồn: VTV24

#aFamily #hóng_trên_mạng #Ah #nghitet


#Yume