Đăng nhập

Delete...

Nếu cu

c đi có phím [delete] thì liu nó có nh nhàng hơn ko nh ?...

Nếu như cuc đi có phím [delete],
chc chn nó s được s dng nhiu nht …

Nếu như cuc đi có phím [delete],
nhng cm giác bun bc hoang mang s chng th nào ng tr, vì ta ch cn delete

Nếu có phím [delete],
ngày hôm qua s ng yên trong tim thc, và chng bao gi nó thc dy na dù ch mt ln ...

Nếu như có phím delete, ta chng cn vn vương mãi nhng câu hi ko có li đáp bao gi, vì ta ch cn delete


Nếu như có phím delete, s chng có j có th mãi mãi save li ...vì có l kuc sng nỳ kO cÓ jÌ là |mÃjzmÃjz|


||sỢ 1 ngÀy fÃj [DELETE]kuỘx sỐng nÌ||

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận