Đêm qua chúng ta say giấc ngủ, thì các anh vẫn miệt mài xuyên màn đêm để dập tắt…

— Yume.vn —

Đêm qua chúng ta say giấc ngủ, thì các anh vẫn miệt mài xuyên màn đêm để dập tắt đám lửa, không màn hiểm nguy, tính mạng và sức khoẻ, thật đáng trân trọng.

Hình ảnh sáng nay ở công ty Rạng Đông

Ảnh: Hoàng Lâm#Yume