Đêm thứ hai

Hum nay thân thể mình seo mệt thế không biết,quải dễ sợ quải đến nỗi không muốn làm.
Cái tạp niệm mấy hum nay tự nhiên được giải tỏa,Không còn nhớ gì nữa.Nhưng vẫn còn vấn đề này thì cần phải giải quyết đó là cái body khôg được đẹp,mấy cu mấy chim trong công ty cứ chống con mắt lên mà xem thằng Akira này refresh cái body hén.
Lình lương tháng này,ngộ sẽ tập kiếm trờ lại,thấy sức khỏe xuống quá rồi,không còn tung tăng chạy nhảy như trước.
Sắp tới đám giỗ của Ngọai rồi,tạm thời nghỉ một ngày dưỡng thương.
......

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận