Đăng nhập

ĐẾN BAO GIỜ

Đến bao giờ sóng gió mới lặng yên
Để dòng sông trôi hiền hòa, êm ả
Để thuyền thơ xuôi dòng ra biển cả
Để lòng mình thôi dậy sóng hờn ghen
 
Đến bao giờ anh mới hiểu lòng em
Dẫu cười vui nhưng lòng đầy bão tố
Chỉ một câu thôi, chỉ một lời nói lỡ
Cũng dìm thuyền chao đảo giữa biển khơi
 

Đến bao giờ mưa mới chịu ngưng rơi
Để bình minnh trở mình mang màu nắng
Đề nơi em thơ thôi hoài xa vắng
Để tình mình thôi đêm trắng, lệ rơi
 
NangthoHL