ĐI CÃI LỘN Tuy nhiên SAI CHÍNH TẢ THÌ như thế nào?…

— Yume.vn —

ĐI CÃI LỘN Tuy nhiên SAI CHÍNH TẢ THÌ như thế nào?

1. Mỗi lần đi cãi nhau mà thấy đối phương sai chính tả thì trong lòng bỗng dưng dâng lên một loại cảm xúc, cảm xúc của chiến thắng.

2. Thì dù từng câu chửi có lý lẽ đanh thép, lập luận sắc bén, hùng hồn đến cỡ nào cũng trở nên dzô nghĩa.

3. Nhìn vào…

Khác
Không có mô tả ảnh.

#Yume