Đi học, đi học!…

— Yume.vn —

Đi học, đi học!
Quẩy ba lô đi học!
Hết lễ rồi!!!!

#aFamily #Hóng_Trên_Mạng #lyle

Nguồn ảnh: 9gag#Yume