Đăng nhập

ĐIỂM LẦN 1 MÔN LUẬT KINH TẾ

CHO DÙ MÌNH ĐÃ CỐ GANG RẤT NHIỀU CHO KỲ THI NHƯNG MÌNH KHÔNG 
 MAY MÌNH RỚT THÌ CÁC BẠN CŨNG ĐỪNG BUỒN NHA. HY VỌNG CÁC BẠN
 SẼ QUA HẾT TRONG LẦN THI TIẾP THEO NHA. CÁC BẠN CỐ LÊN, CỐ LÊN 
CỐ…………………..LÊN………………..!         
             
STT HỌ VÀ TÊN  NGÀY SINH Đ.THI  K.TRA TB.MÔN
1 LÊ THỊ LAN  ANH 02/01/1986 7 5 6
2 LÊ THỊ THUÝ  ÁI 29//10/1987 7 7 7
3 VÕ NGỌC  ÁNH  16/09/1986 5 3 4
4 HỒ THANH  BÌNH  14/04//1987 V V V
5 LÊ THỊ THANH  BÌNH  30/05/1984 4 7 4
6 NGUYỄN THỊ THANH  BÌNH  23/08/1987 V 1  
7 THÁI THỊ TUYẾT BƯỞI 16/06/1987 4 4 4
8 NGHIÊM VĂN  CHÂU 06/09/1985 6 3 5
9 NGUYỄN THỊ NGỌC  CHÂU 06/09/1985 5 3 4
10 TRẦN LÊ HỒNG  CHÂU 01/01/1987 V V V
11 KÝ THỊ KIM CHI  12/12/1983 5 6 5
12 LÊ THỊ MAI  CHI  03/10/1986 5 3 4
13 TRƯƠNG MỸ CHI  19/02/1985 4 4 4
14 PHẠM THỊ MỸ CHINH 25/10/1986 6 6 6
15 NGÔ VĂN  CHÍN 28/10/1978 4 4 4
16 NGUYỄN THỊ GIÁP  CHUYNH 12/04/1985 5 5 5
17 LÊ HỒNG  DIỄM 06/09/1984 V V V
18 NGUYỄN MINH DOANH  01/08/1965 5 5 5
19 PHẠM THỊ NGỌC  DUNG 15/04/1987 7 2 5
20 KIẾN MỸ  DUYÊN 08/03/1977 7 5 6
21 VÕ THI NGỌC DUYÊN 14/12/1979 4 4 4
22 NGUYỄN ANH  DŨNG 21/08/1982 5 7 6
23 LÊ HỮU   ĐÁNG 11/05/1985 5 6 5
24 NGUYỄN TRẦN HỒNG  HÂN 20/09/1985 6 7 6
25 ĐỖ THỊ THU  20/11/1986 5 2 4
26 NGÔ THỊ THU  02/11/1985 5 3 4
27 DƯƠNG HỒNG  HẢI  22/03/1987 8 4 7
28 ĐẶNG THỊ  HẰNG  15/07/1979 5 3 4
29 LẠI THỊ HẰNG  28/05/1982 4 3 4
30 NGUYỄN THỊ THU HẰNG  22/10/1981 8 3 7
31 PHẠM THỊ THUÝ  HẰNG  14/01/1984 4 4 4
32 NGUYỄN THỊ NGỌC  HIỀN 09/03/1985 3 3 3
33 QUẢN THỊ THU  HIỀN 15/11/1982 6 5 6
34 NGUYỄN THỊ NGỌC  HIẾU  07/03/1985 6 5 6
35 NGUYỄN THỊ HỒNG  HOA 10/02/1984 5 6 5
36 TÔ THỊ  HOA 02/04/1976 7 5 6
37 KIỀU THỊ HOÀ 25/01/1983 8 6 7
38 NGUYỄN THỊ HUÊ 01/02/1980 V V V
39 VÕ THỊ THANH KIM  HUỆ 25/07/1985 6 3 5
40 LÂM THỊ THUÝ  HUỲNH 08/12/1987 7 5 6
41 NGUYỄN THỊ BÍCH HUỲNH 23/08/1984 V V V
42 LÊ THANH  HƯƠNG 07/09/1986 5 7 6
43 LÊ THỊ MỸ HƯƠNG 29/10/1979 5 5 5
44 NGUYỄN THỊ  HƯƠNG 10/12/1987 6 5 6
45 PHAN THỊ THU HƯƠNG 07/10/1978 6 6 6
46 PHAN THỊ XUÂN HƯƠNG 05/01/1987 6 5 6
47 TẠ THỊ THU  HƯƠNG 11/12/1987 6 4 5
48 TRẦN THỊ  HƯƠNG 24/06/1983 4 8 5
49 NGUYỄN THỊ  HƯỜNG 28/10/1973 6 6 6
50 HỒ THỊ KIM  KHÔI 12/10/1987 4 4 4
51 LÊ THỊ LAN  24/03/1976 4 5 4
52 LÊ THỊ THANH  LAN  11/02/1985 4 4 4
53 NGUYỄN THỊ  LAN  04/01/1984 4 5 4
54 NGUYỄN THỊ MỸ LAN  07/12/1984 5 5 5
55 VÕ THỊ THU LAN  13/05/1986 3 4 3
56 PHAN THỊ LỆ 10/04/1986 5 4 5
57 LÊ THỊ KIM LIÊN 12/09/1985 V V V
58 PHẠM THỊ PHỤNG LIÊN 26/10/1985 V V V
59 NGUYỄN THỊ THUÝ LIỄU 20/03/1983 5 6 5
60 NGUYỄN THỊ MAI  LINH 19/03/1984 5 5 5
61 LÊ THỊ  LOAN  26/03/1988 4 5 4
62 NGUYỄN CẨM LOAN 08/06/1976 5 5 5
63 NGUYỄN KIM LOAN  19/09/1980 7 6 7
64 NGUYỄN THỊ MỸ LOAN 09/03/1982 V V V
65 TRẦN THỊ THANH LOAN 23/03/1980 4 6 5
66 PHẠM THỊ  LƯỢT 18/04/1986 V V V
67 ĐẶNG THỊ  MAI  17/08/1984 3 5 4
68 NGUYỄN THỊ  MAI  28/11/1987 5 6 5
69 NGUYỄN THỊ TUYẾT  MAI  06/06/1984 5 3 4
70 PHAN VŨ TUYẾT MAI  13/11/1983 5 5 5
71 ĐỖ THỊ HOẠ MI 14/07/1987 5 3 4
72 NGUYỄN THỊ NGỌC  MINH 18/10/1984 5 3 4
73 NGUYỄN TRÍ MINH 01/10/1986 4 6 5
74 TRẦN THỊ MINH 02/01/1984 4 6 5
75 NGUYỄN THỊ NGỌC  MỸ 04/04/1984 5 3 4
76 BÙI THỊ TY NA 07/02/1984 6 5 6
77 DƯƠNG THỊ HOÀI  NAM  29/08/1983 5 7 6
78 LÊ TUẤN NAM  18/11/1978 5 3 4
79 NGUYỄN THỊ  NÁN 03/07/1984 3 4 3
80 NGUYỄN THỊ  NGA 02/08/1985 V V V
81 PHẠM NGỌC NGA  14/05/1977 5 5 5
82 TRẦN THỊ HỒNG   NGA 25/09/1984 6 6 6
83 NGUYỄN CẨM  NGÂN  24/01/1986 5 7 6
84 NGUYỄN THỊ THU  NGÂN  09/07/1985 5 3 4
85 NGUYỄN THỊ THU  NGÂN  06/05/1981 4 3 4
86 PHẠM NGUYỄN KIM NGÂN  24/09/1985 6 3 5
87 NGUYỄN THỊ HOÀNG  NGÂU  1974 4 5 4
88 LÊ THỊ  NGOAN  20/06/1980 V 5 2
89 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 12/01/1985 3 4 3
90 VÕ THỊ BÍCH NGỌC 23/10/1981 4 4 4
91 PHẠM THỊ HỒNG  NGUYÊN 25/11/1978 4 4 4
92 THÁI NGỌC NGUYÊN 22/12/1985 3 5 4
93 TRẦN THỊ KIM  NGUYÊN 02/05/1987 V 6 2
94 NGUYỄN THỊ ÁNH  NGUYỆT 21/10/1984 4 3 4
95 NGUYỄN THỊ  NHÂM  11/09/1982 4 7 5
96 NGUYỄN THỊ THANH  NHÀN 21/04/1986 4 6 5
97 NGUYỄN THỊ THANH  NHà 27/10/1985 7 2 6
98 LÊ THỊ YẾN  NHI  16/04/1985 5 8 6
99 NGÔ HÁN NHI  14/11/1986 5 3 4
100 TRẦN PHỤNG NHI 26/02/1983 3 3 3
101 CAO THỊ KIỀU  NHUNG  01/08/1985 V V V
102 ĐOÀN THỊ TUYẾT NHUNG 30/05/1982 5 5 5
103 NGUYỄN THỊ  NHUNG  14/06/1986 3 4 3
104 PHẠM THỊ NGỌC NHUNG  18/08/1981 3 5 4
105 CAO THỊ QUỲNH NHƯ 29/03/1983 V V V
106 PHẠM MỘNG NI 06/04/1982 6 7 6
107 NGUYỄN THỊ HỒNG NINH  24/12/1980 5 5 5
108 ĐINH THỊ HOÀNG OANH 11/04/1981 4 4 4
109 NGUYỄN THỊ KIM OANH 15/08/1984 3 5 4
110 ĐOÀN THỊ MỸ PHƯƠNG 24/04/1986 5 5 5
111 HỒ THỊ UYÊN PHƯƠNG 04/09/1980 V V V
112 LẠI NGUYỄN LAN  PHƯƠNG 16/11/1984 V V V
113 NGUYỄN THỊ MAI  PHƯƠNG 28/03/1987 5 5 5
114 PHẠM THỊ QUỲNH PHƯƠNG 20/11/1983 3 5 4
115 TRẦN THỊ CẨM PHƯƠNG 17/01/1981 5 4 5
116 ĐẶNG THỊ ÁNH PHƯỢNG 1984 5 8 6
117 PHAN THỊ HOÀNG PHƯỢNG 02/01/1984 4 3 4
118 HOÀNG THỊ NGỌC QUANG 03/06/1982 5 6 5
119 NGUYỄN THỊ NGỌC  QUYỂN 18/05/1986 6 5 6
120 ĐÀO THỊ KIM SOA 16/09/1983 7 4 6
121 TRẦN THỊ SOL  20/10/1985 5 5 5
122 NGUYỄN THANH  SƠN 30/11/1980 5 7 6
123 HUỲNH NGỌC SƯƠNG 10/08/1982 5 8 6
124 VÕ THỊ  SƯƠNG 12/08/1982 V V V
125 TRẦN THỊ THANH TÂM 13/08/1985 V V V
126 HOÀNG THỊ HỒNG  THANH 04/03/1984 V V V
127 NGUYỄN THỊ NGỌC  THANH 24/09/1985 V V V
128 PHẠM THỊ  THAO  02/01/1983 5 4 5
129 LƯƠNG THI THU  THẢO  22/05/1984 4 3 4
130 NGUYỄN THỊ THẢO  25/11/1985 4 4 4
131 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO  12/06/1985 V V V
132 PHẠM BÍCH  THẢO  20/12/1985 7 3 6
133 LÊ QUANG THÁI  21/10/1986 6 3 5
134 ĐỖ THỊ HỒNG  THẮM  10/02/1980 4 3 4
135 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM  25/09/1985 8 5 7
136 HOÀNG THỊ ANH  THI  13/08/1982 5 5 5
137 CAO THỊ  THOA 09/04/1978 4 5 4
138 NGUYỄN THỊ THUỲ 04/04/1984 4 5 4
139 NGUYỄN THỊ THU  09/11/1985 V V V
140 TRẦN THỊ HOÀI  THU  10/04/1981 5 5 5
141 TRẦN THỊ MỘNG THU 21/06/1983 3 4 3
142 LÊ THỊ BÍCH  THUẬN 13/04/1977 4 4 4
143 NGUYỄN LÊ ANH THƯ 24/01/1987 4 4 4
144 NGUYỄN THỊ NGỌC  THUỶ 29/08/1981 5 5 5
145 PHẠM THỊ THUỶ 13/07/1986 3 5 4
146 THÂN THỊ THU THUỶ 21/03/1987 5 7 6
147 TRẦN THỊ THUỶ 10/09/1983 3 2 3
148 TRẦN THỊ THANH THUỶ 02/03/1985 4 3 4
149 LÊ THỊ HỒNG THUÝ 20/12/1980 5 6 5
150 NGUYỄN THỊ DIỄM THUÝ 18/02/1987 4 6 5
151 NGUYỄN THỊ KIM THUÝ 24/10/1981 4 6 5
152 LÊ THỊ MỸ  TIÊN  1987 4 7 5
153 VÕ THỊ THUỶ TIÊN  18/10/1986 8 6 7
154 NGUYỄN THỊ TIỀN 02/11/1984 5 5 5
155 THÁI HOÀNG TÙNG  28/06/1982 3 5 4
156 BÙI THỊ THUỲ TRANG  24/09/1985 5 4 5
157 ĐỖ NGUYỄN DIỄM TRANG 10/03/1984 4 3 4
158 ĐỖ THỊ THU  TRANG 23/08/1982 5 5 5
159 HUỲNH THẢO  TRANG 22/11/1984 V V V
160 NGUYỄN THỊ QUỲNH  TRANG 24/07/1985 3 5 4
161 THI THUỴ THUỲ  TRANG 08/08/1983 4 3 4
162 ĐOÀN THỊ NGỌC  TRÂM 07/05/1985 3 4 3
163 NGUYỄN THỊ HỒNG TRÂN 02/04/1985 5 6 5
164 NGUYỄN THUỴ TIỂU TRÂN 16/03/1981 V V V
165 TRẦN THỊ THU TRIỀU  10/02/1984 3 7 4
166 NGUYỄN THỊ TUYẾT  TRINH 24/08/1982 V V V
167 PHẠM THỊ MỸ TRINH 12/01/1986 5 5 5
168 NGUYỄN THỊ THANH  TRÚC 20/05/1986 6 4 5
169 LÊ THÀNH TUẤN 28/06/1983 5 5 5
170 TRẦN QUỐC  TUẤN 13/02/1979 3 6 4
171 NGUYỄN PHẠM TUYÊN 15/08/1986 4 3 4
172 PHAN KIM TUYẾN 20/03/1976 4 6 5
173 BÙI THỊ VÂN  27/04/1985 5 3 4
174 HUỲNH THỊ THANH  VÂN  25/05/1985 3 5 4
175 PHAN THỊ NGỌC VÂN  02/02/1987 4 6 5
176 TRƯƠNG THỊ BÍCH  VÂN  25/11/1984 3 6 4
177 NGUYỄN QUỐC VIỆT 01/02/1986 2 5 3
178 PHẠM THỊ  VÓC 25/02/1986 3 6 4
179 TRỊNH THỊ LỆ VY 06/10/1982 6 3 5
180 HỒ THỊ  08/12/1984 5 5 5
181 TRỊNH THỊ THANH XUÂN 01/10/1983 V V V
182 NGUYỄN HOÀNG  YẾN  20/04/1986 V V V
183 PHẠM HOÀNG  YẾN  06/08/1986 5 5 5
184 LƯƠNG KHÁNH  BĂNG 25/03/1985 V V V
185 PHAN THỤY THỦY  TIÊN  5/1/1983 V V V
186 THÂN THỊ  NGỌC 26/10/1985 4 3 4
187 KIỀU VŨ BÍCH  THỦY 4/9/1980      

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận